Skip to main content
Naslovnica

Ostali projekti

nijeFRKA.hr je digitalno mjesto na kojem onkološki bolesnici mogu dobiti sve potrebne informacije vezane uz prehranu. Sadrži stručni i lako razumljivi sadržaj prožet iskustvima i savjetima koji onkološkim bolesnicima mogu pomoći u svakodnevnoj borbi sa bolešću. Na web stranici možete ispuniti i „Upitnik o riziku od pothranjenosti“ pomoću kojeg ćete odrediti trenutni nutritivni status i dobiti savjete što je potrebno poboljšati.

KabiCare.hr služi kao izvor informacija za osobe koje boluju od autoimunih bolesti kao i sve zdravstvene djelatnike uključene u njihovo liječenje. Dizajniran je kao pomoć bolesnicima u lakšem razumijevanju svog stanja kao i liječenja svoje bolesti. Za pristup sadržaju potrebna je registracija.

FRKA.hr je edukacijska platforma namijenjena edukaciji i informiranju zdravstvenih djelatnika o kliničkoj prehrani i vitaminu D. Za registraciju na platformu potrebno je biti zdravstveni djelatnik.