Skip to main content
Naslovnica

Upitnik za procjenu disfagije „EAT-10“

Izjava o odgovornosti

Kalkulator „Upitnik za procjenu disfagije – EAT-10“ jest alat kojim korisnici dobivaju mogućnost procjene jesu li u riziku od razvoja disfagije. Iako su poduzete sve trenutačno postojeće mjere informativnog karaktera u pripremi sadržaja ovog materijala, „disfagija.hr“ ne preuzima nikakvu odgovornost za njegovu uporabu, uključujući odgovornost za bilo koju štetu koja bi proizlazila iz oslanjanja na njegov sadržaj. Iako ovim kalkulatorom procjenjujemo rizik od razvoja disfagije, ne preporučuje se tumačenje dobivenih rezultata bez liječničkog mišljenja, a rezultati se ne mogu upotrebljavati kao zamjena za liječničku dijagnozu. Svaka uporaba ovog materijala od strane trećih osoba na korisnikovu je vlastitu odgovornost.

Za svako navedeno pitanje ocijenite ozbiljnost problema na skali od 0 do 4.
0 označava nepostojanje problema, a 4 označava ozbiljan problem.

Moj problem s gutanjem razlog je gubitka tjelesne mase.
Moj problem s gutanjem onemogućava mi da konzumiram obroke izvan doma.
Gutanje tekućine iziskuje dodatan napor.
Gutanje krute hrane iziskuje dodatan napor.
Gutanje tableta iziskuje dodatan napor.
Gutanje je bolno.
Moje gutanje utječe na uživanje u hrani.
Kada gutam, hrana mi zaostaje u grlu.
Kašljem kad jedem.
Gutanje je stresno.

„Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, and Leonard RJ. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol 117: 919-924, 2008.“